ควยเดี๋ยวหรือจะสู้2ควย น้องไอมิ ที่แปลว่า ความรักที่สวยงาม เยื่อพรหมจรรย์ ต้องมาฉีดขาด เพราะดุ้นพ่อเลี้ยงกับเพื่อน สลับกันป้าบๆ รูซิง

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>